Ортодонтия

 

Ортодонтско лечение се налага при неправилно подреждане на зъбите в зъбните редици.
Независимо от продължителното лечение и независимо от възрасттта на пациента ортодонтското лечение е най- доброто лечение при този вид деформации.
В ранна детска възраст се използват снемаеми апарати, които възстановяват несъответствията по- лесно и бързо поради незавършения растеж на челюстите.  След 18 годишна възраст промените са по- бавни, но с помощта на неснемаеми ортодонтски апарати (брекети) се постига нормално подреждане на “кривите” зъби.
Брекетите са фиксирани ортодонтски апарати, които се прилагат върху постояните зъби. Брекетите най-общо се делят на вътрешни (лингвални) и външни (вестибуларни). Вестибуларните от своя страна биват метални и естетични. Хигиената по време на ортодонтското лечение е изключително важна.