Обща Стоматология

Ендодонтия

Вследствие на кариес бактериите могат да достигнат до пулпата в кореновия канал. Не е задължително това да е съпроводено с болка. Бактериите минават през нерва в посока челюстната кост, което налага да се проведе кореново лечение при дълбок кариес засягащ пулпата (нерва). Като то се изявява в определяне на дълбочината на каналите с апекс- локатор и машинно и химично почистване , дезинфекциране и обработване на каналите с ендодонтски пили и ултразвук и запълване по метода топлинна кондензация на гутаперча. Контрол на лечението се осъществява чрез дигитална рентгенова диагностика и интраорални снимки. Кореновото лечение може да спаси възпаления зъб. Алтернатива на лечението би била неговата екстракция(изваждане на зъб).

Дизайн на усмивката

Усмивката до голяма степен определя излъчването и начинът, по който ни възприемат околните. Първата консултазия обикновено е дълъг разговор, в който се споделят очакванията и постигането на конкретните цели. Акцента пада не само върхи очакванията на пациента, но и върху обективния естетичен статус на пациента, който включва: разстоянието между зъбите; кривината на линията на усмивката; липсващите зъби; лицевите пропорции и асиметрията на лицето; централната средна линия, размери, форма и пропорции на фронталните зъби. Формата на горните зъби трябва да е успоредна на линията на долнита устна, при усмивка. Линията на усмивката зависи от вида на типа усмивка (комисурна, куспидна и смесена). В изграждането на цялостното излъчване участват не само зъбите, но и заобикалящите ги зъбни тъкани. Тези отделни елементи трябва да са в хармония помежду си за постигане на желаната усмивка. Поради тази причина изготвянето на естетичния план е комбинация от процедури, които не са самоцелни.

Избелване на зъби

Белите зъби ще ви накарат да се усмихвате повече. Искрящата усмивка е предпоставка за добра комуникация, положителни емоции по време на събеседването и провокира желание за удължаване на диалога. Избелването на зъбите започва с професионално почистване на зъбите и на междузъбните пространства. Следва нанасяне на контактния гел съобразно индивидуалните особености и резултата, който се цели. Резултатът може да трае години и зависи от консумацията на оцветяващи хранителни продукти Процедурата трае около 40- 45 минути.