Имплантология

Зъбни импланти

Зъбният имплант е изкуствен зъбен корен, позволяващ стабилност за изкуствената корона.Имплантите могата да заместят един или повече липсващи зъби. Те могат да осигурят опора за обширен, трайно поставен (мост) или подвижен зъбен имплант (протеза).,когато броя на съответните зъби е недостатъчен. Конструкцията на импланта има следния състав:

  • тяло на импланта ( поставя се в костта);
  • изграждащи части ( абатмънт) за закрепване на зъбната корона към тялото на импланта;
  • коронка или надстройки за протезата.

Имплантите запазват костта, която би се разградила при липса на механично натоварване; предпазват се здравите зъби; добра терапия при загуба на зъби. За поставяне на имплант трябва да има достатъчно костна тъкан за да може импланта да се закрепи; трябва да има място за коронката; развитието на челюстта трябва да е приключила.

Непосредствено след операцията трябва да се поддържа добра орална хигиена. Образуваната рана трябва да се четка с мека четка , с измитащи движения, така че да не остават остатъци от храна.

Синус-лифт

При дългогодишна липса и ранна загуба на зъби, челюстната кост в страничната част на горна челюст изтънява.

Синус лифтът представлява оперативен метод от оралната хирургия, при който костната основа на челюстната кухина(максиларния синус) бива задебелена и подсилена. Синус лифта осигурява достатъчно място за изкуствените зъбни корени, каквито са имплантатите.

Имплантатите могат да бъдат поставени едва тогава, когато е налице достатъчен костен обем Синус лифт, наричан още елевация на синусовата основа се изразява  в „повдигане“ на челюстната кухина с помощта на комбинация от собствени кости и костнозаместителен материал.

След изтичане на периода на заздравяване, продължаващ шест месеца, се прави рентгенова снимка и 3D скенер на участъка , чрез които може да се осигури правилното имплантологично лечение. Синус лифта бива отворен (с латерален достъп) и затворен (с крестален достъп),като оперативният методът се избира строго индивидуално спрямо клиничният случай