Хирургия и Парадонтология

Хирургичната стоматология се налага, когато лечението изисква отстраняване на съответния зъб поради невъзможното му лечение. Той може да поддържа инфекция, да увреди и други органи, да е причина за абцес или флегмон.

Парадонтология

Издлетяване на мъдреци

Издлетяване на мъдреци

Поради липса на място или поради редуцирана активност в процеса на развитие на корена, тези зъби (мъдреците) не успяват да се вместят в зъбната редица.Така възникват и различни проблеми, които могат да бъдат групирани в два стадия:

  • зъбът е частично счупен и е видим в устната кухина, но не е в зъбната редица;
  • зъбът е покрит от кост или от венеца и не се вижда.

Ако въпросния зъб не е на мястото си, той често не може да бъде почистван основно, в резултат на което и съседните зъби са засегнати от кариес.

Частично счупени мъдреци причиняват непрекъснати възпаления на венеца. Мъдреците в долна челюст често са със своенравен характер: корените им растат в неправилна посока и притискат корена на съседния зъб, което води до разграждане (резорбция) на корена. В такива случаи единствено отстраняване на мъдреца може да запази здравето на останалите зъби.

При необходимост от изваждане( екстракция) на зъба съществуват два : частично счупен мъдрец с видима корона най-често се отстранява посредством обикновена екстракция (вадене на зъб). Изцяло ретинирани (несчупени) зъби се отстраняват оперативно под местна упойка. Добре е да се знае, че след вадене на мъдрец съществува голяма вероятност за оток на раната. Устната хигиена трябва да се поддържа, не трябва да се забравя да се почисти и раната след изваждането на мъдреца (екстракция).

Костозаместване

При по-тежките гингивални рецесии, при пародонтит и при пародонтални абсцеси има разклащане на зъбите вследствие на загубата на зъбодържащата кост. Това налага да се извърши костозаместване, чрез което да се възстанови нормалното ниво на костта и да се намали подвижността на зъбите. Така вследствие на пародонталните заболявания зъбите си губят много повече хора, отколкото поради кариес!Челюстта остава здрава и силна тогава, когато се натоварва редовно,чрез зъбите посредством зъбните корени упражняващи натиск върху костта при дъвкане. При липса на зъби такова натоварване липсва и челюстта постепенно се стопява. Костозаместването се осъществява по два начина:

  • Използването на собствена кост, която може да бъде взета от различни части на тялото (черепни кости, тазови кости, долна челюст)
  • Костозаместители под формата на различни по големина частици (костни стружки/гранули) или блокчета кост.

Високотехнологични биопродукти, които показват отлични резултати, надеждност и дългосрочна успеваемост По своята същност костозаместването осигурява увеличаване на обема на кост на мястото където има липса или недостиг посредством образуване на нова кост. За по добра успеваемост на манипулацията се използва и мембрана, която осигурява правилното и по-бързо възстановяване на костта за период от 5 месеца.Тя се поставя между костта и лигавицата като така предпазва костозаместителния материал до превръщането му в здрава кост.

Костозаместването осигурява задържането на пародонтитни зъби, като спомога за поставяне на неснемаема зъбна конструкция,както и увеличава обема на костта като така създава опора на зъбните имплантати, които следва да бъдат поставени в нея.

Корекция на венеца

Процедурите, които се включват в корекцията на венеца са гингивектомия, гингивопластика и направлявана мекотъканна регенерация.Те имат за цел както да възстановят функцията на лигавицата в устната кухина, така и да възварнат нормалната форма и изглед на лигавицата т.е да подобрят естетиката.

Гингивектомията е хирургично отстраняване на лигавицата с цел да се премахнат пародонтални изменения(получени при гингивити и пародонтити) и да се възстанови нормалния венечен джоб около всеки зъб.Друга употреба на гинвектомията е при оформяне на естетичната линия на лигавицата при усмивка.

Гингивопластиката се използва при хирургично корегиране на формата на венците, при което не се променя нивото на височината на лигавицата.С нея се постигат високи естетични резултати във видимата област на устната кухина.Направляваната мекотъканна регенерация е процес, при който се постига определена форма и вид на лигавицата,което се постига с помощта на различни методики и материали.