Дизайн на Усмивката

Усмивката до голяма степен определя излъчването и начинът, по който ни възприемат околните.  Първата консултазия обикновено е дълъг разговор, в който се споделят очакванията и постигането на конкретните цели. Акцента пада не само върхи очакванията на пациента, но и върху обективния естетичен статус на пациента, който включва:   разстоянието между зъбите; кривината на линията на усмивката; липсващите зъби; лицевите пропорции и асиметрията на лицето; централната средна линия, размери, форма и пропорции на фронталните зъби.

Формата на горните зъби трябва да е успоредна на линията на долнита устна, при усмивка. Линията на усмивката зависи от вида на типа усмивка (комисурна, куспидна и смесена). В изграждането на цялостното излъчване участват не само зъбите, но  и заобикалящите ги зъбни тъкани.

Тези отделни елементи трябва да са в хармония помежду си за постигане на желаната усмивка. Поради тази причина изготвянето на естетичния план е комбинация от процедури, които не са самоцелни.